MİSYON-VİZYON

AMACIMIZ;

Pusula Ön Kuluçka'nın öncelikli amacı, İnönü Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri olmak üzere, malatya ve bölgede girişimci olmak isteyenler için var olan proje fikirlerini şirket kurma yoluyla katma değeri yüksek ticari değere dönüşmesi için gereken altyapı ve mentörlük/danışmanlık hizmetini vermektir.

Misyonumuz; Girişimcilerin inovasyona dayalı ileri teknoloji alanındaki girişimlerini veya düşüncelerini modelleme geliştirme ve yönlendirmede başvuracakları temel kaynak olmak. 

Vizyonumuz; Eğitimli ve girişimci insan gücüyle üreten, yaşam kalitesi yüksek bir bölge yaratmak. Bölgenin teknoloji geliştirme potansiyel ve kabiliyeti süreçlerine katkıda bulunan bir merkez olmak.

Pusula Ön Kuluçka Merkezi

 

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri modülü, üniversite genelinde girişimcilik kültürünü oluşturan bir ekosistemi yapılandırarak girişimcilik faaliyetlerini yürütmektedir. 

Malatya Teknokent Pusula Ön Kuluçka Merkezi ile, yeni iş fikri sahiplerine mentorluk desteği verilerek, iş fikirlerinin her anlamda test edilmesi, geliştirilecek ürünlere yönelik pazar analizi yapılması, iş fikirlerinin ürüne dönüşme ve ticarileşme noktasında yapılması gereken faaliyetlerin her aşamasında gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlanmaktadır.

YALIN ÜRETİM

Yalın üretim; yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, işçilik geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların, en aza indirildiği üretim sistemidir.

İŞ PLANI HAZIRLAMA

Kanvas İş Modeli Alex Osterwalder tarafından geliştirilmiş ve Eric Ries'in önderlik ettiği "Yalın Girişimcilik" akımında kendine çok önemli yer edinmiş bir İş Planı hazırlama aracıdır.

SWOT ANALİZİ

Herhangi bir konu için karar verme aşamasında güçlü veya zayıf, avantajlı veya dezavantajlı noktaların bir bütün halinde ele alınmasını sağlamaktır. Bu şekilde kişisel veya işletme olarak alınacak kararın tüm yönleri gerçekçi bir şekilde değerlendirilecektir.

YUKARI