11 Ağustos 2020 Salı günü saat 10:00’da Malatya Teknokent’de Malatya KOSGEB Müdürü Murat Seki’nin katılımıyla 2020-02 sayılı KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı bilgilendirme toplantısı yapıldı.


11 Ağustos 2020 Salı günü saat 10:00’da Malatya Teknokent’de Malatya KOSGEB Müdürü Murat Seki’nin katılımıyla 2020-02 sayılı KOBİGEL – Kobi Gelişim Destek Programı Proje Teklif Çağrısı bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Malatya KOSGEB Müdürü Murat Seki yaptığı sunumla destek programın genel amacının , “İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmak” olduğunu belirtti. Seki sözlerine “İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, “Uygun Proje Konuları” başlığıyla belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir. Uygun proje konuları:
1. Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2. İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3. İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
4. İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6. İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
7. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
8. İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileridir” diye devam etti.
Proje süresinin en az 8 ay ve en fazla 20 ay olduğunu ve destek üst limiti geri ödemesiz 300.000 TL geri ödemeli 700.000 TL olmak üzere Toplam 1.000.000 TL olduğunu belirten Seki Malatya Teknokent firmalarından en az 5 inin destek verileceğini söyledi ve programı katılımcıların sorularına cevap vererek tamamladı.

YUKARI