AVANTAJLAR

•             Üniversite’ de öğrenci, akademisyen ve bölgedeki diğer girişimciler için şirketleşme öncesi fikirlerini olgunlaştırmak, projelendirmek ve altyapısını hazırlamak amacıyla ihtiyaçlarını karşılayacak uygun bir ortam hazırlamak,

•             Girişimcilik merkezi üzerinden iş fikirlerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve iş modellerinin kurgulanmasına danışmanlık ve yönlendirme hizmetlerini vermek,

•             Ön-kuluçka içerisinde fikir, prototipleme, ticarileştirme ve pazarlama aşamaları için gerekli altyapıyı hazırlamak ve girişimcilere bu aşamalarda destek vermek,

•             Üniversitede üretilen ve öğrenilen bilgilerin katma değeri yüksek projelere dönüşebilmesi için gerekli mekanizmalardan en temeli olan başlangıç desteklerini tüm girişimcilere sunabilmek, rehberlik yapmak,

•             Üniversite ve sanayi arasında yürütülen arabuluculuk görevini daha da derinleştirmek; Üniversite, Sanayi ve Teknokent arasında dinamik bir sinerji oluşturmak,

•             Endüstri tarafını girişimci tarafıyla bir araya getirmek ve fikirlerin desteklenmesine yardımcı olmak,

•             Girişimcilerin sayısını artırmak, üretilen fikirlerin projelendirilmesini sağlamak ve nihai aşamada olgunlaşmış projelerden ticarileşme aşamasına kadar gerekli destekleri sunmak,

•             Girişimcilere geleneksel destekler dışında fikirlerini geliştirebilecekleri yenilikçi bir ortam hazırlamak,

•             Bilgiden projeye, projeden üretime süreçlerini hızlandırmak,

•             Girişimciler arasında elverişli bir rekabet ortamı oluşturmak ve işbirliği modellerini teşvik etmek,

•             Fikirlerin korunması ve projelendirilmesi için uygun altyapı ve destekleri sağlamak,

•             Büyük ya da küçük tüm fikirlerin geliştirilmesi için girişimcilik faaliyetlerine yönelik bilgilendirme süreçlerini kurgulamak,

•             Üniversite başta olmak üzere tüm bölgede teknokent farkındalığını artırmak ve avantajlarını aktarmak,

•             Türkiye’ nin Ar-Ge ve katma değeri yüksek üretim ve sanayileşmedeki 4. nesil üretim dönüşümüne katkıda bulunmak,

•             Türkiye’ nin hedeflediği ihracat rakamlarına ulaşmada ve ithalatı yerli üretimle azaltma hedeflerine katkıda bulunmak,

•             Firmaların yurtiçi ölçekten yurtdışı ölçeğe genişleme girişimlerine katkıda bulunmak ve bu kapsamda gerekli rehberlik hizmetlerini sağlamak,

•             Üniversitede özellikle genç akademisyenler başta olmak üzere tüm akademisyenlerin ürettiği bilgilerin üretim sürecinde de kullanılabilmesi ve projelendirilip; patentleme, lisanslama ve ticarileştirme evrelerinde gerekli temel hizmetleri ve rehberliği sağlamak ve bu yöndeki girişimleri desteklemek,

•             Mühendislik bölümleri dışında da özellikle temel bilimler ve diğer bilimlerde de fikir sahiplerini girişimcilik yapabilecekleri ortama yönlendirmek,             

•             İstihdam sayısının artışına katkıda bulunmak,

•             Teknokent nitelik ve kabiliyetini artırmak,

•             Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da belirlenen, birincisi; 'İleri Sanayi Ülkesi Türkiye', ikincisi; 'Bilim Merkezi Türkiye', üçüncüsü; 'Teknoloji üssü Türkiye' hedeflerine azami katkıyı sağlamak,

•             Teknokent içerisinde sürdürülebilir bir ticarileşme ve şirketleşme yaşam döngüsü oluşturmak,

•             Bölgesel kalkınma ve gelişmişliğe katkıda bulunmak şeklinde sıralanabilir.

YUKARI